<div style="text-align: center;"> <h1> <a href="http://junx.2box.pl/kirppp/"> Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego </a> - Krajowy Instytut Rozwoju Partnerstwa Publiczno-Prywatnego powsta? w 2006 r. w celu wspierania przedsi?wzi?? realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zadaniem, jakie postawili sobie fundatorzy, jest rozpowszechnianie idei partnerstwa </h1> <p>Darmowe aliasy udostępnia serwis <a href="http://pvv.pl">pvv.pl</a> </p> </div>